REGLER FOR AFBESTILLING HOS DYVIG BADEHOTEL

Afbestilling

​★★★★​

For reservationer fra 2 værelser – 4 personer gælder

Værelser kan afbestilles uden omkostninger indtil 30 dage før ankomst senest kl. 12.00. Ved afbestilling senere end kl. 12.00 30 dage før ankost, vil der blive faktureret det fulde beløb.
Ved no-show vil der blive faktureret det fulde beløb.
Afbestilling skal ske skriftligt.

Stk. 4:

Strejke, lockout, brandskade, force majeure eller lignende uforudsigelige hændelser uden for hotellets kontrol, hvilket berettiger hotellet til at ophæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold for statsmagtsindgreb over for hotelbranchen som f.eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger til tilsvarende prisforhøjelser.

Stk 5:

Strejke, lockout, brandskade, force majeure eller lignende uforudsigelige hændelser uden for hotellets kontrol, her flyttes arrangementer, ophold mm. til andre datoer hvor hotellet igen åbner. Der udbetales ikke for købte ophold – deal´s – gavekort mm. i kontant beløb, her findes en ny passende dato.

For grupper med 4 værelser og opefter – 7 personer gælder

Stk. 1:

Afbestilling af hele grupper skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse.

Stk. 2:

Ved afbestilling af hele grupper/fester senere end 1 mdr. før arrangementets afholdelse, er bestiller forpligtiget til at erstatte hotellets tab – dog maks. 75% af aftalte beløb/arrangementspris alt inklusive. Ved afbestilling senere end 8 dage før arrangementet, er bestiller pligtig til at betale det fulde beløb for bestilte ydelser. Der kræves fuld dækning for ydelser, der ikke kan afbestilles.

Stk. 3:

Reduktion på op til 35% af deltagere, skal meddeles skriftligt til hotellet senest 1 uger før arrangementets afholdelse. Ved reduktion på mere end 35% efter dette tidspunkt, vil der kræves godtgørelse som anført i stk. 2.

Stk. 4:

Strejke, lockout, brandskade, force majeure eller lignende uforudsigelige hændelser uden for hotellets kontrol, hvilket berettiger hotellet til at ophæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold for statsmagtsindgreb over for hotelbranchen som f.eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger til tilsvarende prisforhøjelser.

Stk 5:

Strejke, lockout, brandskade, force majeure eller lignende uforudsigelige hændelser uden for hotellets kontrol, her flyttes arrangementer, ophold mm. til andre datoer hvor hotellet igen åbner. Der udbetales ikke for købte ophold – deal´s – gavekort mm. i kontant beløb, her findes en ny passende dato.

Stk. 6:

Bestilleren er overfor hotellet ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selvom der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Stk. 7:

Ved afholdelse af private selskaber som rund fødselsdag, bryllup mm. forpligtes selskabstageren, at erstatte mulige skader forvoldt på hotellets inventar, tapeter mm. Dette kan ske i form af deres forsikring eller andet.

For konferencer / større arrangementer gælder

Hele konferencen/arrangementet/ inkl. værelser og lokaler: arrangementet kan senest annulleres, uden omkostninger, 3 mdr. før ankomst. Hvis dette gøres efter denne frist, vil Dyvig Badehotel opkræve 50 % af det aftalte.

Annulleres konferencen / arrangementet mindre end 30 dage før ankomst skal der betales 100% af bekræftede arrangement.

Endelig besked om antal, skal meddeles senest 7 dage før arrangementet. Små ændringer kan meddeles indtil 3 dage før arrangementet.

Reservationsgebyr

Der skal betales et reservationsgebyr for alle bestilte arrangementer.

Ved indbetaling af reservationsgebyret bekræftes arrangementet.

Reservationsgebyret er:

kr. 4000,- for frokost selskab.

kr. 8000,- for aften arrangementer.   

Oplev Dyvig Badehotel på de sociale medier​