• Sofa
 • Dyvig Badehotel
 • dessert
 • restaurant
 • blaa rum
 • tjener
 • Tjener
 • havn
 • desserter
 • fugle
 • Både
 • velkomst
 • kok

Afbestilling

Regler for afbestilling hos Dyvig Badehotel

For reservationer af op til 3 værelser – 6 personer gælder

Værelser kan afbestilles uden omkostninger indtil 3 dage før ankomst senest kl. 12.00. Ved afbestilling senere end kl. 12.00 3 dage før ankost, vil der blive faktureret det fulde beløb.
Ved no-show vil der blive faktureret det fulde beløb.
Afbestilling skal ske skriftligt.

 

For grupper med 4 værelser og opefter – 7 personer gælder

Stk. 1: Afbestilling af hele grupper skal ske skriftligt inden 2 uger før arrangementets afholdelse.

Stk. 2: Ved afbestilling af hele grupper/fester senere end 1 mdr. før arrangementets afholdelse, er bestiller forpligtiget til at erstatte hotellets tab – dog maks. 75% af aftalte beløb/arrangementspris alt inklusive. Ved afbestilling senere end 8 dage før arrangementet, er bestiller pligtig til at betale det fulde beløb for bestilte ydelser. Der kræves fuld dækning for ydelser, der ikke kan afbestilles.

Stk. 3: Reduktion på op til 35% af deltagere, skal meddeles skriftligt til hotellet senest 1 uger før arrangementets afholdelse. Ved reduktion på mere end 35% efter dette tidspunkt, vil der kræves godtgørelse som anført i stk. 2.

Stk. 4: Strejke, lockout, brandskade eller lignende uforudsigelige hændelser uden for hotellets kontrol, hvilket berettiger hotellet til at ophæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold for statsmagtsindgreb over for hotelbranchen som f.eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger til tilsvarende prisforhøjelser.

Stk. 5: Bestilleren er overfor hotellet ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selvom der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Ved afholdelse af private selskaber som rund fødselsdag, bryllup mm. forpligtes selskabstageren at erstatte mulige skader forvoldt på hotellets inventar, tapeter mm. Dette kan ske i form af deres forsikring eller andet.

For konferencer / større arrangementer gælder

Hele konferencen: arrangementet kan senest annulleres, uden omkostninger, 2 mdr. før ankomst. Hvis dette gøres efter denne frist, vil Dyvig Badehotel opkræve 50 % af det aftalte.

Annulleres konferencen / arrangementet mindre end 7 dage før ankomst skal der betales 100% af bekræftede arrangement.

Værelser kan annulleres op til 7 dage før ankomst uden omkostninger. Efter dette tidsrum er reservationen bindende.

Endelig besked om antal, skal meddeles senest 3 dage før arrangementet. Små ændringer kan meddeles indtil 24 timer før arrangementet.

Oplev Dyvig Badehotel på de sociale medier